władze stowarzyszenia

Władzami stowarzyszenia są:
– zebranie członków
– przedstawiciel

Przedstawicielem stowarzyszenia jest Jacek Rakowski.
Do jego zadań należy m.in.:
– reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz
– zarządzanie majątkiem stowarzyszenia
– zawieranie i rozwiązanie umów dotyczących prowadzenia rachunków bankowych dla stowarzyszenia i usług powiązanych (np. kart płatniczych)
– zwoływanie zebrania członków
– zawieranie pisemnych umów z innymi podmiotami (w tym o dotacje, o współpracy).