Rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz” za nami

25 maja  odbył się rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz”, którego organizatorem była Biblioteka Publiczna w Gołdapi. Rowerowa Gołdap wspierała bibliotekę w jego przeprowadzeniu, m.in. zaplanowaliśmy trasę oraz prowadziliśmy poszczególne grupy uczestników podczas przejazdu. Wsparciem służyli też Straż Graniczna i ekipa medyczna z 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego.

Rajd rozpoczął się przy pomniku Immanuela Kanta. Tu wysłuchaliśmy pogadanki policjantki o zasadach poruszania się rowerem oraz bibliotekarki, która przybliżyła postać Kanta. Później ruszyliśmy w drogę do puszczy do nieistniejącej już miejscowości Szyliny. Tam była pogadanka o zasadach poruszania się po strefie przygranicznej, a pod kamieniem Fritza Skowronnka przybliżona została postać tego mazurskiego pisarza. Następnie nawróciliśmy do Jurkiszek, gdzie pod leśną wiatą była meta rajdu.

Przy wiacie najpierw było pieczenie kiełbasek, a potem odbyło się losowanie nagród wśród wszystkich uczestników, którzy w odpowiednim terminie przekazali organizatorowi kartę uczestnictwa. Jedną z nagród był rower dziecięcy. Był też konkurs, w którym trzeba było dokończyć tytuły książek.

W rajdzie uczestniczyło ponad 50 osób.

Przypominamy, że 1 czerwca będzie kolejny rajd rowerowy, tym razem organizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi. Informacje o nim są na naszej stronie internetowej (https://www.rowerowa.goldap.info/2019/05/09/rodzinny-rajd-rowerowy-pcpr-zapisz-sie). Serdecznie zapraszamy do udziału.