Podpis petycję ws. drogi rowerowej

Rowerowa Gołdap zachęca do podpisania internetowej petycji w spawie budowy drogi rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 651. Zostanie ona później przekazana na ręce dyrektora ZDW w Olsztynie.

Po protestach grupy mieszkańców Gołdapi, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w ramach modernizacji DW651 nie będzie modernizował ulic na terenie miasta. Z pieniędzy, które miały być na to przeznaczone, może być sfinansowana właśnie droga rowerowa wzdłuż DW651.

Aby podpisać petycję, należy wejść na stronę https://www.petycjeonline.com/petycja_w_sprawie_budowy_cieki_rowerowej_wzdu_dw651  i wypełnić pola w części „Podpisz petycję”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *